Budúcnosť bez dymu

veda a výskum za našimi produktami

IQOS je lepšou voľbou

pre vaše zdravie ako cigarety

IQOS produkuje o 95 % menej škodlivých chemických látok

v porovnaní s cigaretami

IQOS nahrieva skutočný tabak

IQOS nemá negatívny vplyv

na kvalitu ovzdušia

IQOS očami užívateľov

Aktuálne

VÝRAZNE MENEJ ŠKODLIVÍN

IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva, namiesto dymu tak produkuje aerosol. Tento aerosol obsahuje v priemere o 95% menej škodlivín než cigaretový dym.

BUDÚCNOSŤ BEZ DYMU

Veda a vedecké výskumy sú základným pilierom našich produktov. Získajte viac informácii o vede, ktorá stojí za našimi produktami, a zistíte, prečo sú produkty bez dymu lepšou voľbou pre vaše zdravie a menej rizikovou alternatívou v porovnaní s fajčením cigariet.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.