V tomto článku sa dozviete:

  • IQOS tabak nespaľuje, ale nahrieva pri teplote do 300 - 320 °C
  • IQOS nevytvára dym, ale aerosol, ktorý obsahuje výrazne menej škodlivých látok.
  • IQOS nahrieva pevnú tabakovú náplň.

skryť

Vedeli ste, že?

  • Rozložiteľnosť ohorkov závisí na miestnych biofyzikálnych podmienkach, pretože jednotlivé zložky, z ktorých sa skladá, sa rozkladajú rôznou rýchlosťou.
  • Aj keď sú ohorky do istej miery „biologicky rozložiteľné“, nie sú oficiálne takto klasifikované. V porovnaní s dobou, ktorá je nutná k rozkladu bežných plastov, pri ktorých môže ísť až o stovky rokov, je doba nutná k ich rozkladu ale výrazne kratšia (od 1 mesiaca do 15 rokov).
  • Rozložiteľnosť sa teda veľmi líši za rôznych prírodných podmienok. Ako príklad si vezmite biologickú rozložiteľnosť nám všetkým známej suroviny – papieru. Za sucha sa rozkladá veľmi pomaly (napríklad v archívoch pri udržaní určitej teploty a relatívnej vlhkosti vydržia papierové dokumenty desiatky rokov).
  • Zhruba polovica všetkých celosvetovo spotrebovaných cigariet, respektíve ich ohorkov, končí pohodených všade okolo nás. Zvyšok končí tam, kam patrí. V popolníku a v koši so zmiešaným komunálnym odpadom.
  • Ročne sa celosvetovo predá asi 5,7 bilióna cigariet, z čoho vznikne asi 0,9 miliónov ton odpadu. Významné množstvo z tohto objemu odpadu potom skončí ako pohodený odpad. Odhady v niektorých štúdiách hovoria o tom, že viac ako 800 000 ton ohorkov každoročne zaťažuje životné prostredie, a uvádzajú tiež, že sú najčastejšie sa vyskytujúcim typom odpadu pri čistení morského pobrežia
  • Jediný udržateľný spôsob, ako sa vysporiadať s odpadom vzniknutom odhadzovaním ohorkov/filtrov (nech už sú od cigariet alebo od tabakových náplní HEETS) je, že fajčiari nebudú odhadzovať svoje ohorky na zem, ale vyhodia ich do zmiešaného komunálneho odpadu, ktorý je možno spáliť v spaľovniach. Spálením odpadu môže byť účinne využitá vzniknutá energia a znížená miera používania fosílnych palív. Spálenia odpadu v spaľovni je voči životnému prostrediu asi 10 x šetrnejšia, než skládkovane.

Prečo sa spoločnosť Philip Morris International rozhodla pre budúcnosť bez dymu?

Desiatky rokov výskumov potvrdzujú, že primárnym zdrojom chorôb a problémov spojených s fajčením sú škodlivé a potenciálne škodlivé látky, vznikajúce pri horení tabaku.

Jediným spôsobom, ako sa vyhnúť rizikám a chorobám spojených s fajčením je nezačínať s fajčením vôbec. Pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak naďalej pokračovali vo svojom návyku, spoločnosť Philip Morris International vyvinula kategóriu produktov so zníženým rizikom, do ktorej patrí aj IQOS. Tie majú potenciál znížiť zdravotné riziká v porovnaní s klasickým fajčením. Odstránenie horenia a z toho vyplývajúca redukcia množstva škodlivých látok je základom celého vývoja produktov bez dymu.

Výsledkom viac ako 20 rokov výskumu a 7.2 miliárd investovaných dolárov spoločnosti je napríklad niekoľko verzií zariadenia IQOS, ale aj najmodernejšej verzie vaporizačných produktov odparujúcich roztok s obsahom nikotínu.

Produkty spoločnosti Philip Morris International nájdete tu.

Čo predchádzalo zariadeniu IQOS, tak ako ho poznáme dnes?

Viac ako 20 rokov výskumu predchádzalo súčasnému modelu IQOS 3 DUO.

Vývoj zariadenia na nahrievanie tabaku sa začal už v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Prvé tri zariadenia nahrievali tabak zvonka a ich názov bol odvodený od „electrically heated cigarette smoking system“, išlo teda o elektronický systém nahrievania cigariet.

Neskôr, v rokoch 2004 – 2007, došlo k niekoľkým zásadným zmenám vo vývoji zariadenia aj tabakových náplní. Tou najväčšou bola zmena spôsobu nahrievania tabaku z vonkajšieho na vnútorný. Tento nový spôsob nahrievania tabaku je úzko spojený s vývojom technológie Heat Control. Nové zariadenia od tej doby nesú označenie THS, „tobacco heating system“, teda systém na nahrievanie tabaku.

Na český trh vstúpil IQOS v roku 2017 so svojím revolučným zariadením IQOS 2.4, ktoré úplne zmenilo spôsob, akým vnímame užívanie tabaku. Nasledujúce roky priniesli ďalší vývoj v podobe napríklad výkonnejšej batérie, nového dizajnu či možnosti užívania viacerých tabakových náplní na jedno nabitie nahrievača. Aktuálne najvyspelejší model IQOS 3 DUO vám prináša možnosť užívať až dve tabakové náplne po sebe bez nutnosti nabíjania nahrievača a rýchle a praktické nahrievanie.

Pozrite sa na časovú os, vyberte konkrétny rok a zistite viac o prototypoch, ktoré predchádzali dnešnému zariadeniu IQOS.

Ako plynul čas s IQOS?

EHCSS - Series E

Zariadenie série E využívalo špeciálne navrhnutú tabakovú náplň, externý ohrev a vydržalo 8 potiahnutí. Maximálna teplota pri nahrievaní cigarety dosahovala približne 550 °C. Produkcia bočného dymu a oxidu uhoľnatého bola v porovnaní s tradičnými cigaretami výrazne nižšia.

EHCSS - Series JLI

Vylepšený dizajn tabakovej náplne priniesol nižší obsah škodlivín v aerosóle a lepší pôžitok z užívania nahrievaného tabaku.

EHCSS - Series K6

Došlo k oddeleniu vreckovej nabíjačky od nahrievača a k zmene zloženia aerosólu. Náplň bola novo zo skladaného tabaku a má inovované zloženie.

Revolučné zmeny

Došlo k oddeleniu vreckovej nabíjačky od nahrievača a k zmene zloženia aerosólu. Náplň je po novom zo skladaného tabaku a má inovované zloženie.

THS 2.0

Nový dvojdielny systém zložený z vreckovej nabíjačky a nahrievača nahrieval tabak zvnútra a redizajnované tabakové náplne využívali najemno rezané tabakové listy a nový filter. Batéria vo vreckovej nabíjačke dodala energiu na 20 použití.

THS 2.1

Tabaková náplň sa začala vyrábať z vytvarovaného tabaku, čo prinieslo ešte lepší pôžitok z jeho užívania. Išlo o prvý prototyp vyvinutý pre prieskum medzi užívateľmi.

THS 2.2

Zariadenie sa dočkalo redizajnu a optimalizácie teplotného profilu nahrievacej čepele – teplota sa znížila na 320 – 350 °C. K zariadeniu bola navyše pridaná čistiaca súprava.

IQOS 2.4

Došlo k vylepšeniu ergonómie zariadenia a vrecková nabíjačka sa dočkala novej batérie. Nahrievacia čepeľ dosahovala teplotu 350 °C a novo umožňovala konštantné poťahovanie.

IQOS 2.4+

Vďaka Bluetooth bolo možné IQOS spárovať so smartfónmi s operačným systémom Android. Vibrácie nahrievača oznamovali začiatok a koniec užívania.

IQOS 3

Pri novom IQOS sa vrecková nabíjačka otvárala cez bočné dvierka bez použitia tlačidla. Technológia ProtectPlusTM prispela k vyššej odolnosti zariadenia. Doba nabíjania sa znížila na 3 minúty a 30 sekúnd, batéria navyše mala dvojnásobnú životnosť.

IQOS 3 Multi

Nové jednodielne integrované vreckové zariadenie na 10 použití na jedno nabitie.

IQOS 3 DUO

Najnovší IQOS 3 DUO umožňuje vychutnať si hneď dve tabakové náplne za sebou bez čakania a nabíja sa ešte rýchlejšie.

Čo je IQOS?

IQOS je elektronické zariadenie, ktoré zahrieva tabakovú náplň podobnú cigarete. Neprodukuje dym, ale aerosól, ktorý má v priemere až o 95 % menej škodlivín v porovnaní s dymom referenčnej cigarety vytvorenej na výskumné účely.

Tieto výsledky sú možné použitím patentovanej technológie HeatControl™ vďaka ktorej IQOS tabak nespaľuje, ale iba zahrieva pri kontrolovanej teplote 300-320 °C*.

*Maximálna teplota 300 °C pri tabaku vo vzdialenosti O,2 mm od nahrievacej čepele, maximálna teplota 320 °C bola nameraná pri tabaku priamo doliehajúceho na nahrievaciu čepeľ.

Ako zariadenie IQOS funguje?

Elektronické zariadenie IQOS sa skladá z dvoch hlavných častí – vreckovej nabíjačky a nahrievača tabakových náplní. Do nabitého nahrievača sa vkladá tabaková náplň (v SK dostupná pod obchodným názvom HEETS) zo skutočného tabaku na rozdiel od iných alternatív fajčenia, napríklad tekutých zmesí do e-cigariet.

Stred tabakovej náplne zahrieva nahrievacia čepeľ vyrobená z keramiky, potiahnutá zlatom a platinou. Toto technické riešenie umožňuje nielen rovnomerné zahrievanie priamo od stredu náplne, ale predstavuje tiež lepšiu kontrolu teploty nahrievania ako chrómové či oceľové cievky elektronických cigariet. O udržanie presnej distribúcie tepla sa v IQOS zariadení stará práve unikátna čepeľ, slúžiaca ako nahrievač a senzor teploty zároveň. Výhod technológie HeatControl™ je nespočetné množstvo – žiadny oheň, žiadny dym, žiadny popol a menej pretrvávajúceho odoru na rukách, vlasoch a oblečení.

Tabak sa v IQOS zariadení zahrieva počas 6 minút alebo 14 potiahnutí na teplotu 300-320 °C. To vedie k vzniku aerosólu s nižším obsahom škodlivých a potenciálne škodlivých látok v porovnaní s klasickou cigaretou. Zariadenie navyše aerosól uvoľňuje iba pri potiahnutí, teda nie je zdrojom bočného dymu.

Viac o bočnom dyme nájdete v kategórii Okolie.

Prečo je kontrola teploty nahrievania taká dôležitá?

Podstatou úspechu technológie HeatControl™ je kontrolovanie teploty. Tabak sa v zariadení bežne zahrieva na teplotu do 300-320 °C. Vedecké štúdie preukazujú, že s tým, ako sa zvyšuje teplota tabaku, vzrastá súčasne hladina vylučovaných škodlivých látok. Zapálená 3R4F cigareta pri potiahnutí môže dosahovať teplotu vyše 600 – 800 °C, kedy dochádza k tvorbe vyše 6 000 chemických látok, z ktorých sú mnohé škodlivé či potenciálne škodlivé látky. Keďže v zariadení IQOS nedochádza k horeniu, neprodukuje popol ani žiadny dym, iba aerosól.

Viac o zložení aerosólu nájdete tu.

Technológia nahrievania tabaku

Vyparovanie < 200 °C

Nastáva prevažne sušenie a tiež vyparovanie organických zlúčenín (ako aróma, nikotín a aerosóly). Pri tomto teplotnom rozsahu je možné vytvoriť aerosól, ktorý obsahuje menšie množstvo nikotínu. Avšak množtvo nikotínu produkované v tomto teplotnom rozmedzí ešte nie je uspokojujúce.

Vyparovanie 200 – 300 °C

Počas tejto teploty pokračuje vyparovanie a proces mierneho tepelného rozkladu. Je možné produkovať aerosól s uspokujujúcim množstvom nikotínu a arómy, pri produkcii škodlivých látok na oveľa nižšej úrovni v porovnaní s cigaretovým dymom.

Mierna pyrolýza 300 - 400 °C

So zvyšujúcou sa teplotou dochádza k intenzívnejšiemu tepelnému rozkladu, produkuje sa viac škodlivých látok a vo vyšších hladinách, ale stále menej ako v prípade cigaretového dymu.

Nástup spaľovania > 400 °C

Za prítomnosti kyslíka ďalej prebieha spaľovanie tabaku, pokračuje tepelný rozklad, generuje sa dym a popol. Produkuje sa viac škodlivých látok a vo vyšších hladinách. Medzi tisíckami vyprodukovaných látok je približne 100 látok, ktoré sú známe ako škodlivé alebo potenciálne škodlivé.

Spaľovanie 400 - 800 °C

Koniec tlejúcej cigarety dosahuje teplotu až 800 °C. Samovoľné spaľovanie tabaku generuje dym, popol a viac ako 6 000 chemických látok. Približne 100 látok, ktoré sú známe ako škodlivé a sú príčinou alebo potenciálne príčinou vzniku chorôb spojených s fajčením.

Spaľovanie > 800 °C

Maximálna teplota, ktorú spaľovanie dosiahne pri potiahnutí z cigarety.

0 °C
Zvýšte teplotu posunom kurzoruprstu doprava.

IQOS pri prevádzke zahrieva tabakové náplne . Tie sú špeciálne navrhnuté na nahrievanie a nie horenie (viac o zložení tabaku tu). Z nich sa postupne odparuje voda a nikotín, čím sa obsah vysušuje. Pri teplote v rozmedzí 200 – 320 °C dochádza k miernemu tepelnému rozkladu, čo má za výsledok zmenu farby v strede tabakovej náplne. Tento proces je podobný praženiu kávy, keď jej zrnká obdobne tmavnú a stávajú sa krehkejšími. Viac informácií v anglickom jazyku nájdete tu. Zariadenie IQOS teda dosahuje ideálnu teplotu, ktorá je šetrná k tabakovej náplni a zároveň je efektívnou alternatívou pre dospelých fajčiarov.

Ďalšie informácie o nahrievaní v anglickom jazyku nájdete tu a tiež tu.

Prečo IQOS aj ostatné produkty so zníženým rizikom obsahujú nikotín

Aby dospelí fajčiari boli ochotní prejsť k produktom znižujúcim zdravotné riziká, musia pre nich tieto produkty predstavovať porovnateľnú a uspokojivú alternatívu. Nikotín má v tomto prípade dôležitú úlohu. Mnoho nezávislých štúdií potvrdilo, že aj keď nie je nikotín bez rizika, nie je primárnym zdrojom chorôb spôsobených fajčením. Väčšina škodlivých látok vzniká horením. Elimináciou horenia je tak možné docieliť výrazné zníženie škodlivých látok, čo je podstatou vývoja produktov s menším rizikom. Cieľom spoločnosti Philip Morris International je teda poskytnutie produktov porovnateľnej chuti, rituálu a úrovne nikotínu pre dospelých fajčiarov, aby bol ich prechod na menej rizikové alternatívy používania tabaku čo najľahší.

Viac informácií nájdete tu.

Čím sa líšia tabakové náplne od klasických cigariet

Tabakové náplne obsahujú rozdrvené listy výberových typov tabaku a špeciálne navrhnuté filtre z biologicky neškodných a plne rozložiteľných materiálov.

Zloženie tabakovej náplne

Choďte myšou na body

O chemickom zložení tabakovej zložky tabakovej náplne ďalej píšeme v sekcii chemického zloženia.

Tabakové náplne sa vyrábajú zo skutočného tabaku, špeciálne upraveného na ideálny pomer a rozloženie surovín. Listy tabaku sa jedinečným spôsobom rozomelú a následne späť poskladajú do rovnomerných hárkov, nazývaných tiež rekonštituovaný tabak. Tieto hárky sa potom zvrásnia a sformujú do tabakovej vložky.

Tabakovú náplň tvorí tabaková časť obalená tenkou hliníkovou vrstvou, dutá celulózová trubička a filter tvorený polymliečnym acetátom vo forme vrstvenej živice, tiež zvaným PLA, čo je prírodný a celkom rozložiteľný materiál vyrábaný z kukurice. . PLA filter pod vplyvom aerosólu, ktorý sa uvoľňuje pri používaní IQOS, priebežne mení svoju štruktúru a zvyšuje svoju filtračnú schopnosť.

Tento proces si niektorí používatelia môžu chybne vyložiť ako natavovanie filtra, pretože sa jeho konzistencia vplyvom vodných pár mení na gélovitú až pevnú formu. Poslednou vnútornou časťou náplne je papierový skladaný filter, ktorého cieľom je používateľsky príjemný dotyk so sliznicou pier. Všetky tieto časti sú potom obalené klasickým papierovým obalom.

Sú zložky filtra tabakových náplní zdraviu škodlivé

Pri správnom používaní sú všetky časti filtrov tabakových náplní biologicky neškodné a nepredstavujú žiadne zdravotné riziko pre používateľov.

Popísaný filtračný systém sa používa v celej rade výrobkov potravinárskeho priemyslu, farmácie a medicíny. Je do istej miery biologicky rozložiteľný. Rozložiteľnosť závisí na špecifických biofyzikálnych podmienkach, pretože jeho jednotlivé zložky sa rozkladajú rôznou rýchlosťou. Použitý filter však patrí do zmesového komunálneho odpadu. Tenká hliníková vrstva, obaľujúca tabakovú časť náplne, je recyklovateľná. Táto vrstva, podobná obalu žuvačiek, slúži k izolácií tepla a chráni zvyšok citlivých súčiastok pred nadmerným zahrievaním. Hliník je kov s tavnou teplotou 660,3 °C a v neutrálnom prostredí je úplne stabilný. Keďže nahrievacia čepeľ uvoľňuje teplo od stredu náplne, je táto fólia pri povrchu vystavená maximálne teplotám okolo 200 °C. Tenkostenný hliníkový obal je teda úplne stabilný a nič sa neuvoľňuje do okolia tabaku ani inhalovaného aerosólu.

Viac informácií o tabakových náplniach v anglickom jazyku nájdete tu.

Aký zdroj poháňa zariadenie

IQOS je elektronické zariadenie poháňané štandardnou Li-ion batériou, ktorú je možné nabíjať pomocou Micro-USB kábla v prípade starších zariadení série IQOS 2 príp. USB-C pri nových modeloch série IQOS 3. Novšie varianty majú tiež rýchlejšie nabíjanie a vyššiu životnosť batérie, z pôvodných 7 300 nabíjacích cyklov na 14 600 cyklov.

Batérie použité vo všetkých platformách zariadení na zahrievanie tabaku spoločnosti Philip Morris International podliehajú bezpečnostným štandardom IEC, UL a IATA. V zariadeniach sú zabudované bezpečnostné elektronické okruhy zabraňujúce náhlym výkyvom teploty zahrievania a ďalšie bezpečnostné prvky. Počas bezpečnostných testov došli japonskí vedci k záveru, že je vysoko nepravdepodobné, aby sa ktorýkoľvek z použitých materiálov v zariadení IQOS vznietil pri bežnom používaní a rovnako boli všetky použité materiály klasifikované ako vysoko nehorľavé podľa UL a IEC smerníc. Zariadenie fungovalo bez problémov aj pri testoch vo vysoko horľavej stechiometrickej zmesi ethylenu a vzduchu. Pravdepodobnosť, že by sa nahrievač zariadenia IQOS stal zdrojom vznietenia je teda extrémne nízka za podmienok bežného použitia a užívatelia produktu môžu byť bez obáv.

Bližšie informácie o zariadení a jeho bezpečnosti v anglickom jazyku nájdete tu.

Naozaj už o technológii IQOS viete všetko?
Vyskúšajte si svoje znalosti v krátkom kvíze.

OTÁZKA
1/5

Na akú teplotu sa tabak v IQOS nahrieva?

Akú teplotu dosahuje koniec horiacej cigarety?

Približne aké množstvo škodlivých látok obsahuje cigaretový dym?

Z čoho je vyrobený PLA skladaný filter v tabakovej náplni HEETS?

Koľko nikotínu obsahuje jedna tabaková náplň HEETS v porovnaní s bežnou cigaretou?

Užitočné odkazy

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.