FAQ - Často kladené dotazy

Filtrovať:
Je IQOS menej škodlivý ako cigarety?

Doterajšie výsledky laboratórnych meraní a klinických štúdií preukazujú, že používanie IQOS je menej škodlivé – a teda menej rizikové pre zdravie jednotlivca ako fajčenie cigariet. V IQOS aerosóle sa vyskytuje menej škodlivín ako v cigaretovom dyme, až o 95 %. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť zdravotným komplikáciám spojeným s fajčením je s ním vôbec nezačínať. 
Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Okolie
Zdravie
Rozpálené HEETS – pálenie na perách?

Teplota aerosólu pri vstupe do ústnej dutiny užívateľa je približne 45° C. Aerosól je mierne teplejší ako dym z horiacej cigarety pri jej zapálení na konci, avšak mierne chladnejší ako pri jej dohorievaní pred cigaretovým filtrom. Pri náplniach HEETS, ktoré majú papierový obal koncového filtra, cez ktorý prúdi ochladzujúci sa aerosól, sa so zvyšujúcou vzdialenosťou a miestom povrchu papiera pri kontakte s perami (na konci náplne) teplota exponenciálne klesá.

Technológia
Počula som, že IQOS spôsobuje astmu?

Je známe, že fajčenie spôsobuje celý rad respiračných ochorení, vrátane astmy, podráždenia a poškodenia dýchacích ciest a tkanív pľúc. Cigaretový dym obsahuje viac ako 6000 látok, z ktorých je asi 100 klasifikovaných ako škodlivé alebo potenciálne škodlivé, rovnako ako obsah vysokej hladiny oxidantov. Niektoré z týchto škodlivých a potenciálne škodlivých látok sú primárnymi mediátormi dopadu cigaretového dymu na dýchacie cesty a pľúca, popísané vyššie. Dostupné údaje o IQOS spoločnosti PMI poukazujú na významné zníženie (o 95%) hladín škodlivých a potenciálne škodlivých zložiek prítomných v aerosóle IQOS pri vdychovaní v porovnaní s cigaretovým dymom. Prechod na IQOS tak predstavuje menšie riziko poškodenia v porovnaní s dymom z cigariet. Dostupné údaje z našich laboratórnych a modelových štúdií na zvieratách preukazujú, že IQOS významne znižuje zápal a poškodenie tkanív v pľúcach v porovnaní s fajčením cigariet. Doposiaľ sme neuskutočnili žiadnu štúdiu o účinku IQOS na rozvoj astmy a konečný dôkaz, pokiaľ ide vplyv používania IQOS oproti fajčeniu cigariet na výskyt respiračných ochorení, bude vyžadovať ďalšie dlhodobé skúmanie, po tom čo bude výrobok dostupný na trhu dlhšiu dobu. Majte však na pamäti, že IQOS nie je bez rizika a najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť škodlivým následkom fajčenia, je úplne prestať fajčiť.

Okolie
Zdravie
Môžem po IQOS pribrať?

Existuje vedecký názor[1], že zvýšenie telesnej váhy pri ukončovaní s fajčením je normálnym javom. Zapojené mechanizmy do tohto procesu sú komplexné a nie sú ešte úplne preskúmané. Odvykanie od fajčenia pravdepodobne spôsobuje priberanie na váhe, pretože nikotín (v cigaretách) zvyšuje energetický výdaj a pôsobí ako látka potláčajúca chuť k jedlu. Vo väčšine prípadov zostáva prírastok hmotnosti obmedzený (<4,5 kg) a bývalí fajčiari sa vrátia k váhe (hmotnosti), ktorú by mali, keby nikdy nefajčili. Zvýšenie váhy je teda podstatne menej škodlivé pre zdravie než pokračovanie vo fajčení. Prechod z cigariet na IQOS dramaticky znižuje expozíciu toxickým látkam, ale vedie k podobnej expozícii nikotínu ako pri fajčení cigariet. Doposiaľ dostupné údaje o dopade prechodu na IQOS na váhu pochádzajú z našich klinických štúdií. Po 6 mesiacoch prechod z cigarety na IQOS zvyšuje telesnú hmotnosť a index telesnej hmotnosti v priemeru o +0,71 kg a +0,24 kg / m2 (PMI MRTPA pro IQOS, 2018). Prechod na IQOS by preto mohol mať iba obmedzený dopad na hmotnosť. Dopad IQOS oproti ukončeniu fajčenia na telesnú hmotnosť však vyžaduje ďalšie dlhodobé skúmanie, potom čo je výrobok dostupný na trhu po dlhšiu dobu. Majte na pamäti, že IQOS nie je bez rizika a najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť škodlivým následkom fajčenia, je prestať fajčiť. Pokiaľ sa u Vás po prechode na IQOS alebo pri odvykaní od fajčenia vyskytne významný nárast telesnej hmotnosti, poraďte sa so svojim lekárom o Vašom zdravotnom stave.
Odporučenie konzumovať vyváženú stravu a byť dostatočne aktívny, môžu pomôcť stabilizovať Vašu váhu.

Reference: [1] Aubin HJ, Farley A, Lycett D, Lahmek P, Aveyard P. Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis. BMJ. 2012;345:e4439

Zdravie
Ako je IQOS škodlivý?

Je preukázané, že pri užívaní IQOS namiesto klasických cigariet je menej pravdepodobné, že sa u jednotlivca vyskytnú choroby obvykle spojené s fajčením cigariet. To však neznamená, že je toto riziko nulové, len menšie. IQOS zariadenie tým pádom predstavuje lepšiu voľbu pre zdravie jednotlivca oproti pokračovaniu vo fajčení klasických cigariet. Získať jednoznačný a presvedčivý dôkaz o vzniknutých zdravotných zmenách u dospelých fajčiarov a užívateľov IQOS sa odvíja od dlhodobého sledovania populácie, čo je beh na dlhú trať. Spoločnosť Philip Morris International naďalej pokračuje vo svojich dlhodobých štúdiách a monitoruje udalosti spojené s produktom IQOS alebo jeho užívateľmi. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Okolie
Zdravie
Môžu mi z IQOS krvácať ďasná?

Nikotín spôsobuje zmrštenie tepien a ciev, ktoré v ľudskom tele rozvádzajú okysličenú krv, čo okrem iného vedie aj k celkovo menšiemu prekrveniu niektorých častí tela, napr. ďasien. U mladších dospelých jedincov sa v čase medzi fajčením cievy dokážu roztiahnuť na pôvodné rozmery, u starších ľudí sa táto elasticita znižuje dlhodobým vplyvom ďalších toxických látok spojených s fajčením. V kombinácii so škodlivými a potenciálne škodlivými látkami, ktoré do svojho tela pravidelne dodávajú fajčiari klasických cigariet potom existuje preukázaná náchylnosť k vzniku a rozvoju paradentózy a obdobných ochorení dutiny ústnej. Je preukázané, že fajčenie cigariet má negatívny vplyv na dutinu ústnu, teda že pravidelný prísun škodlivých a potenciálne škodlivých látok vedie k vzniku a rozvoju paradentózy. Z týchto faktov tak vyplýva, že je teoreticky možné, aby po prechode na zariadenie IQOS dospelým fajčiarom dočasne krvácali ďasná, ale nie ako prejav paradentózy či iného ochorenia, ale naopak náhleho zlepšenia priechodnosti ciev v ďasnách, v ktorých potom prúdi viac krvi a sú citlivejšie na jemné podráždenie. Odstránenie vplyvu škodlivých a potenciálne škodlivých látok na dutinu ústnu odstraňuje zápal a obnovuje zdravé tkanivá.

Zdravie
Je nikotín škodlivý?

Nikotín je rastlinná zlúčenina obsiahnutá v tabaku. Má stimulačné a uvoľňujúce účinky. Je však návykovou látkou, od ktorej vzniká závislosť a ktorá ovplyvňuje nervovú sústavu. Nie je teda bez rizika. Podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) však nikotín nie je klasifikovaný ako karcinogén a nie je ani primárnym pôvodcom chorôb z fajčenia, na rozdiel od niekoľkých tisícok toxických látok, ktoré vznikajú pri horení tabaku v klasickej cigarete. Nikotínu v akejkoľvek forme by sa však mali vyhýbať rizikové skupiny. Viac sa dozviete v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Okolie
Zdravie
Znižuje IQOS riziko rakoviny pľúc?

Spoločnosť Philip Morris International dlhodobo sleduje príčiny vzniku a rozvoja rakoviny pľúc v spojitosti s používaním tabakových výrobkov. Nedávna štúdia vykonaná v laboratórnom prostredí sa sústredila práve na vplyv rozličných spôsobov používania tabaku na celoživotné riziko vzniku rakoviny. Inými slovami mieru rizika, že sa v živote jednotlivca vyskytne rakovina. Tá je v prípade cigaretového dymu reprezentovaná prítomnosťou mnohých karcinogénov, vznikajúcich pri horení tabaku. Akrylonitril, butadién, kadmium, formaldehyd, špecifické tabakové nitrozamíny či acetaldehyd sú niektoré z dlhého výpisu takých chemikálií. V štúdii na myšiach dlhodobo vystavených vplyvu niektorého z druhov aerosólov sa zistilo, že oproti cigaretovému dymu sa toto celoživotné riziko znížilo o 97,6 % v prípade aerosólu zo zariadenia IQOS. Vymenované látky sú v tomto aerosóle redukované v priemere o 95 %, napr. kadmium sa nedetekovalo vôbec. Dospelí používatelia IQOS tak majú celkovo znížený sklon k vzniku či rozvoju rakoviny pľúc a iných ochorení spojených s fajčením. Napriek tomu IQOS nie je bez rizika, ale veľké množstvo overených štúdií a rozborov dokladá, že IQOS obsahuje podstatne nižšie množstvá a koncentrácie škodlivých či potenciálne škodlivých látok, teda predstavuje menej rizikovú alternatívu fajčenia klasických cigariet.

Okolie
Zdravie
Vieme, aký má IQOS vplyv na zdravie z dlhodobého hľadiska?

Získať jednoznačný dôkaz o vzniknutých zmenách v populácii je beh na dlhú trať. Preto mnohé štúdie s dobrovoľníkmi ešte stále prebiehajú a medzitým sa využíva špeciálne navrhnutý matematický model. Ten slúži na vyhodnotenie potenciálu zariadenia IQOS znížiť alebo úplne eliminovať zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov vzhľadom na vek užívateľov. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Zdravie
Je IQOS zdrojom pasívneho fajčenia?

Najnovšia štúdia spoločnosti Philip Morris International preukazuje, že nefajčiari vystavení aerosólu zo zariadenia IQOS vo svojich telách nemajú žiadne stopy nikotínu ani škodlivých látok spájaných s dymom z klasických cigariet. Faktom je, že IQOS neprodukuje žiadny dym vznikajúci pri horení tabaku v cigaretách, teda nie je zdrojom žiadneho dymu rozptýleného v okolí a tým pádom ani pasívneho fajčenia. Viac sa dozviete v sekcii Okolie.

Okolie
Môžem užívať IQOS v prítomnosti detí?

Nie, IQOS by ste nemali používať v prítomností detí. Tabakové náplne obsahujú nikotín, ktorý sa pri užívaní uvoľňuje do okolia. Aj keď ide o látku prirodzene obsiahnutú v tabaku a nie je klasifikovaná ako karcinogén, nie je vhodná pre mladistvých a rizikové skupiny. Nikotín má síce stimulačné a uvoľňujúce účinky, je však návykovou látkou a ovplyvňuje činnosť, a obzvlášť vývoj nervovej sústavy. Viac sa dozviete v sekcii Okolie.

Okolie
Môžem užívať IQOS, keď som tehotná?

Podobne ako maloletí, aj tehotné ženy by sa mali úplne vyhýbať vystavovaniu sa pôsobeniu nikotínu v akejkoľvek forme, rovnako ako sa plne vyhnúť vplyvu cigaretového dymu. Nikotín má síce stimulačné a uvoľňujúce účinky, je však návykovou látkou a ovplyvňuje činnosť, a obzvlášť vývoj nervovej sústavy. Spoločnosť Philip Morris International dôrazne neodporúča používať zariadenie IQOS počas tehotenstva ani dojčenia. Viac sa dozviete v sekcii Okolie.

Okolie
Zdravie
Čo znamená, že IQOS produkuje o 95 % menej škodlivín, ako tvrdíte v kampani?

Znamená to, že aerosól produkovaný výrobkom IQOS, ktorý jeho používatelia vdychujú, obsahuje výrazne nižšie koncentrácie škodlivých a potenciálne škodlivých látok v porovnaní s cigaretovým dymom. Množstvo týchto látok z aerosólu vytvoreného výrobkom IQOS (s výnimkou nikotínu) je o 95 % nižšie v porovnaní s podielom látok z cigaretového dymu z referenčnej cigarety 3R4F. Nižšie hodnoty sú preukázateľné ako pri prepočte na „jednu tabakovú náplň“, tak v prepočte na „miligram nikotínu“. To však neznamená, že IQOS je bez rizika. Bližšie informácie a vysvetlenie, ako sa k týmto záverom došlo, sa dočítate v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Okolie
Zdravie
Aké štúdie o vplyve zariadenia IQOS na zdravie sú k dnešnému dňu dostupné?

K dnešnému dňu existuje rozsiahly výpis štúdií a rozborov hodnotiacich zariadenie IQOS z rôznych aspektov a v rozličnej dĺžke trvania. Na oficiálnych stránkach spoločnosti Philip Morris International je prehľad klinických štúdií hodnotiacich výrobok IQOS zo zdravotného hľadiska, ktoré sú dostupné v globálnej databáze v anglickom jazyku na www.clinicaltrials.gov. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Zdravie
Akou najdôležitejšou štúdiou disponujete?

Najnovšia štúdia hodnotiaca „odpoveď na expozíciu“, tzv. Exposure Response Study (ďalej len ERS), bola navrhnutá, aby dokázala odpovedať na dôležité otázky týkajúce sa vplyvu výrobkov na nahrievanie tabaku v reálnych podmienkach ich používania. ERS štúdia je prvým klinickým výskumom svojho rozsahu hodnotiaca potenciál redukcie zdravotného rizika výrobkov bez dymu pre ich užívateľov. V tejto štúdii, sledujúcej 984 dobrovoľníkov počas 6 mesiacov, sa merali zmeny v ukazovateľoch klinického rizika u zdravých fajčiarov, ktorí buď prešli na zariadenie na nahrievanie tabaku IQOS alebo naďalej pokračovali vo fajčení klasických cigariet svojej preferovanej značky. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Zdravie
Ako môžem veriť tomu, čo tvrdíte?

Všetky klinické štúdie sú uvedené na verejne prístupnej webovej stránke www.clinicaltrials.gov. Klinické štúdie spoločnosti Philip Morris International preskúmala v súlade so správnou klinickou praxou inštitucionálna revízna komisia alebo nezávislá etická komisia a realizovali sa pod dohľadom renomovaných zmluvných výskumných organizácií, tzv. CROs. Program hodnotenia týchto štúdií využíva dlhodobo zavedené a uznávané postupy a štúdie odporúčané v koncepte pokynov pre výrobné odvetvie týkajúce sa použitia tabakových výrobkov so zníženým rizikom, vydanom americkým úradom FDA v roku 2012. Externé, nezávislé overenie je dlhý proces a v súčasnosti prebieha s poprednými regulačnými orgánmi, vrátane FDA alebo Public Health England. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Zdravie
Môže IQOS spôsobiť zvýšenie srdcového tepu?

Tabakové náplne pre zariadenie IQOS obsahujú nikotín. Ten aj v malom množstve pracuje ako stimulant a môže zvýšiť srdcovú tepovú frekvenciu. Ide iba o prechodný efekt spôsobený príjmom nikotínu, napriek tomu by sa tejto látky mali vyhýbať ľudia s kardiovaskulárnym ochorením a inými zdravotnými komplikáciami týkajúcimi sa srdcovej činnosti a ciev.

Zdravie
Aké je zloženie tabakových náplní, ktoré sa používajú so zariadením IQOS?

Tabakové náplne obsahujú rozdrvené listy výberových typov tabaku vybraných z plantáží celého sveta. Tie sú obohatené o aromatické zložky a vylisované do rovnomerných tabakových hárkov pre ideálny pomer a rozloženie surovín. Pre ilustráciu uvádzame výpis látok obsiahnutých v tabakových náplniach variantu Yellow label, distribuovaných v Českej republike a na Slovensku v prepočte na jednu škatuľku: 203,3 mg tabaku, 359,5 mg filtračných materiálov, 136,7 mg papierových zložiek obalu, 36,1 mg vody, 10,5 mg celulózy, 10,8 mg lepiacich látok, 6,1 mg gumy guar, 0,041 mg prírodných a umelých dochucovadiel/aromatických zložiek a 0,303 mg propylénglykolu. Podrobné informácie je možné vyhľadať v sekcii Chemické zloženie, príp. v anglickom jazyku priamo na stránkach výrobcu.

Chemické zloženie
Technológia
Vytvára sa v IQOS decht?

Tabakový decht vzniká pri horení organických zlúčenín. Vyskytuje sa iba pri používaní klasických cigariet, pri zariadení IQOS ani elektronických cigaretách nevzniká, pretože v nich nedochádza k spaľovaniu tabaku. Viac sa dozviete v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Koľko nikotínu je v jednej tabakovej náplni?

Obsah množstva nikotínu sa meria pomocou testovacieho režimu stanoveného Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Pri všetkých variantoch tabakových náplní sa za konštantných testovacích podmienok nameralo 0,5 mg nikotínu. Viac sa dozviete v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Dostanem z IQOS rovnakú dávku nikotínu ako z cigariet?

Užívanie IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako cigarety, avšak vystavenie používateľov škodlivým látkam je pri systéme nahrievania tabaku podstatne nižšie – porovnateľné s kontrolnou skupinou abstinujúcich fajčiarov. Počas štúdií sa u osôb používajúcich zariadenie IQOS zistilo, že úroveň nikotínu a časové rozloženie jeho maximálnej koncentrácie v krvi boli porovnateľné s fajčiarmi klasických cigariet. Viac sa dozviete v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Je IQOS naozaj uspokojivou alternatívou k cigaretám?

Podľa krvných rozborov dobrovoľníkov IQOS poskytuje takmer rovnakú dávku nikotínu ako klasické cigarety. V rámci prieskumu správania užívateľov sa pozorovala vysoká miera ochoty používať zariadenie IQOS. Nutkanie fajčiť sa objavovalo v podobných intervaloch tak pri skupine používateľov IQOS, ako aj u fajčiarov cigariet. Tieto závery naznačujú, že dospelí fajčiari, ktorí prešli z cigariet na užívanie IQOS, nemajú potrebu používať zariadenie IQOS častejšie, ako klasické cigarety a IQOS je pre nich uspokojujúcou alternatívou. Viac sa dozviete v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Aký je rozdiel medzi IQOS a elektronickou cigaretou?

Princíp nahrievania je v oboch prípadoch podobný, avšak vyhotovenie a použité materiály sú značne odlišné. Zatiaľ čo e-cigarety nahrievajú rôzne roztoky tekutín, do zariadenia IQOS sa vkladá tabaková náplň podobajúca sa kratšej cigarete a so štandardizovaným obsahom látok v každej náplni. Keramická čepeľ zariadenia IQOS potiahnutá platinou sa používaním nespaľuje a nie je ju preto potrebné pravidelne meniť. Náplne do zariadenia IQOS majú štandardizovaný a presne stanovený obsah látok, na rozdiel od stoviek rôznych variantov roztokov dostupných pre bežné neznačkové e-cigarety. Viac sa dozviete v sekcii Technológia.

Technológia
Môžem IQOS užívať doma?

Áno, podľa vlastného uváženia. IQOS je lepšou voľbou, ako fajčenie klasických cigariet, ale nie je bez rizika. IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v uzatvorených priestoroch nad limitné hodnoty stanovené legislatívou, napriek tomu v ovzduší zanecháva stopy nikotínu a acetaldehydu. Z toho dôvodu je potrebné užívať ho rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášť v blízkosti rizikových skupín. Viac sa dozviete v sekcii Okolie.

Okolie
Môžem IQOS užívať v ľubovoľných teplotných podmienkach?

IQOS je elektronické zariadenie skladajúce sa z mnohých precíznych súčiastok a materiálov, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v sekcii Technológia. Starší variant zariadenia IQOS 2.4 Plus funguje správne v teplotnom rozmedzí od 10 do 40 °C, zatiaľ čo novšia verzia IQOS 3 DUO zvláda teploty od 0 až do 50 °C. Vzhľadom na elektronické obvody je tiež vhodné, aby sa zariadenie zbytočne nevystavovalo vysokej vlhkosti a nedochádzalo k priamemu ponoreniu do vody.

Technológia
Obsahujú tabakové náplne ťažké kovy?

Tabakové náplne neobsahujú žiadne bežne uvádzané ťažké kovy. Podrobné zloženie konkrétnych druhov tabakových náplní pre zariadenie IQOS je možné v anglickom jazyku vyhľadať na oficiálnych stránkach výrobcu.

Chemické zloženie
Má vdychovanie glycerínu nejaký vplyv na ľudské zdravie?

Tabakové náplne určené do zariadenia IQOS obsahujú okrem iného aj glycerol, tiež známy ako glycerín. Plní tu funkciu zvlhčovadla a napomáha k tvorbe viditeľnej pary. Glycerol sa v priemysle používa tiež ako sladidlo či rozpúšťadlo. Pri bežných dávkach používaných v potravinách sa považuje za bezpečnú látku. V tele funguje ako priamy zdroj energie, pretože sa premení na glykogén (zásobáreň energie). Vo väčších dávkach môže spôsobovať nevoľnosť, zvracanie, hnačky, bolesti hlavy alebo smäd. Na príjem väčšieho množstva glycerolu by si mali dať pozor predovšetkým diabetici, ľudia so srdcovými poruchami alebo s poškodenou pečeňou či obličkami. V koncentrovaných roztokoch je dráždivý, ale za normálnych podmienok je netoxický, nedráždivý a nemal by spôsobovať alergie.

Chemické zloženie
Zdravie
Je možné sa „predávkovať“ nikotínom?

Áno, podobne ako pri mnohých iných látkach, aj nikotínom sa je možné predávkovať. Pokiaľ ho ľudské telo nestíha spracovávať, môžu sa dostaviť výkyvy nálad, nespavosť, nevoľnosť, bolesti hlavy či potenie až zvýšená tepová frekvencia. V takom prípade je ideálne prestať aspoň dočasne s užívaním tabakových výrobkov. Predávkovanie nikotínom nie je život ohrozujúce – fajčením nie je reálne možné dosiahnuť či sa priblížiť život ohrozujúcej dávke. Tá sa odhaduje na zhruba 500 – 1000 mg nikotínu na dospelého človeka naraz.

Chemické zloženie
Zdravie
Prečo je filter v tabakových náplniach z plastu? Uvoľňujú sa z neho nejaké škodlivé látky?

Tabaková náplň sa skladá z hneď niekoľkých filtračných prvkov. Tabaku sa dotýka dutá celulózová trubička – slúžiaca na rýchlejšie ochladenie aerosólu – a filter tvorený polymliečnym acetátom vo forme vrstvenej živice, tiež zvaný PLA, čo je prírodný bioplast a celkom rozložiteľný materiál vyrábaný z kukurice. PLA filter pod vplyvom aerosólu, ktorý sa uvoľňuje pri užívaní IQOS, priebežne mení svoju štruktúru a zvyšuje svoju filtračnú schopnosť. Tento proces si niektorí používatelia môžu chybne vyložiť ako natavovanie filtra, pretože sa jeho konzistencia vplyvom vodných pár mení na gélovitú až pevnú formu. Poslednou filtračnou časťou náplne je papierový skladaný filter, ktorého účelom je používateľsky príjemný dotyk so sliznicou pier. Všetky tieto časti sú potom obalené klasickým papierovým obalom. Viac sa dozviete v sekcii Technológia.

Technológia
Zdravie
Počul/a som, že pri používaní IQOSu dochádza ku kašľaniu/suchu v ústach/zhoršeniu pokožky/bolesti hlavy/bolesti žalúdka/cukrovke/poškodeniu pľúc?

Akékoľvek tabakové výrobky by nemali konzumovať ľudia, ktorí už trpia nejakou zdravotnou poruchou ovplyvňovanou nikotínom. IQOS síce predstavuje menšie zdravotné riziko ako fajčenie klasických cigariet, napriek tomu tabakové náplne obsahujú špecifické látky, na ktoré môžu byť niektorí jedinci citliví alebo alergickí. To môže spôsobovať menované reakcie, rovnako prípadné predávkovanie nikotínom. Pokiaľ sa stretnete s nejakým pretrvávajúcim nežiaducim zdravotným stavom, odporúča sa bezodkladne navštíviť lekára a konzultovať s ním váš špecifický zdravotný stav a možné kontradikcie s nikotínom, príp. niektorou z látok obsiahnutých v tabakových náplniach . Keďže aerosól zo zariadenia IQOS obsahuje o 95 % menej škodlivých látok, ktoré sa dostanú do ľudského organizmu, môže aj toto zlepšenie vyvolať rôzne reakcie – zmenu hladiny cukrov v krvi, vyššie prekrvenie a dočasnú krvácavosť niektorých ciev a pod. Obzvlášť v prípade ľudí trpiacich cukrovkou 2. typu je vhodné konzultovať prechod na IQOS so svojím lekárom. Celkový zdravotný stav dospelých fajčiarov, ktorí kompletne prešli na zariadenie IQOS, by sa mal výrazne zlepšiť. To dokladá aj polročná štúdia, ktorá zistila, že hlavné klinické ukazovatele chorôb obvykle spojených s fajčením cigariet sa pri používaní zariadenia IQOS navracajú do normálnych hodnôt, dokonca tak výrazne, že sa blížia k hodnotám klinických ukazovateľov u ľudí, ktorí prestali fajčiť cigarety úplne.

Zdravie
Spôsobuje užívanie IQOSu nejaké alergické reakcie?

Doterajšie výsledky laboratórnych meraní a klinických štúdií preukazujú, že užívanie IQOS je menej škodlivé – a teda menej rizikové pre zdravie jednotlivca ako fajčenie cigariet. V IQOS aerosóle sa vyskytuje menej škodlivín ako v cigaretovom dyme, až o 95 %. Aj keď elektronické cigarety tiež nespaľujú tabak a produkujú podobný aerosól, nie sú zatiaľ podložené dostatočným množstvom nezávislých a overených štúdií, aké má IQOS. Preto je porovnávanie s e-cigaretami veľmi diskutabilné, aj kvôli tomu, že v e-cigaretách je možné používať rôzne zmesi náplní s rozličným zložením, ktoré by prípadné pomery či výsledky testov mohli skresľovať. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť zdravotným komplikáciám spojeným s fajčením je s ním vôbec nezačínať. 
Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Zdravie
Pomôže mi IQOS prestať s fajčením?

Nie, IQOS nie je zariadenie, ktoré pomáha prestať s fajčením. Je to zariadenie koncipované ako menej riziková alternatíva klasických cigariet pre dospelých fajčiarov, ktorí s fajčením nechcú a neplánujú prestať.

Zdravie
Prečo by som mal/a prejsť na IQOS?

Pretože doterajšie merania a klinické štúdie preukazujú, že užívaní IQOS je menej škodlivé – a teda menej rizikové pre zdravie jednotlivca ako fajčenie cigariet. Zariadenie produkuje aerosól so zníženým obsahom škodlivých a potenciálne škodlivých látok a tým zmenšuje potenciál vzniku a postupu chorôb spojených s fajčením. Hlavné klinické ukazovatele týchto chorôb sa pri používaní IQOS blížia hodnotám dlhodobo abstinujúcich fajčiarov. Pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak naďalej pokračovali vo fajčení klasických cigariet, je teda lepšou voľbou z hľadiska zníženia zdravotného rizika. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Okolie
Zdravie
Obsahuje tabaková náplň rovnaký tabak ako klasická cigareta? (Aký druh tabaku obsahuje?)

Tabakové náplne obsahujú rozdrvené listy výberových typov tabaku vybraných z plantáží celého sveta. Viac o pôvode tabaku sa je možné dočítať v anglickom jazyku na stránkach výrobcu príp. v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Je aerosól menej škodlivý ako cigaretový dym?

Výsledky laboratórnych meraní spoločnosti Philip Morris International ukazujú, že aerosól z výrobku IQOS obsahuje výrazne nižšie koncentrácie škodlivých a potenciálne škodlivých látok v porovnaní s cigaretovým dymom. Toto množstvo bolo nižšie o 95 % oproti dymu z referenčnej cigarety 3R4F. To však neznamená, že IQOS je bez rizika. Viac sa dozviete v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Okolie
Zdravie
Ako veľmi škodlivé je užívanie tabakových náplní?

Tabakové náplne by sa mali užívať výhradne so zariadením IQOS, pre ktoré sú určené. V tomto spojení potom náplne cez zariadenie uvoľňujú aerosól, ktorý obsahuje o 95 % menej škodlivých látok oproti cigaretovému dymu. Je preukázané, že pri užívaní IQOS miesto klasických cigariet je menej pravdepodobné, že sa u jednotlivca vyskytnú choroby obvykle spojené s fajčením cigariet. To však neznamená, že je toto riziko nulové, je len menšie. IQOS zariadenie s tabakovými náplňami tým pádom predstavuje lepšiu voľbu pre zdravie jednotlivca oproti pokračovaniu vo fajčení klasických cigariet. Viac sa dozviete v sekcii Zdravie.

Zdravie
Je toto zariadenie určené iba fajčiarom?

Áno, IQOS je navrhnutý ako plnohodnotná alternatíva pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak naďalej pokračovali vo fajčení klasických cigariet. IQOS nie je bez rizika, ale pre túto skupinu ľudí predstavuje najlepšiu voľbu z hľadiska príjmu nikotínu a redukcie škodlivín. Aby sa ľudia úplne vyhli zdravotným rizikám spojeným s fajčením, nemali by s fajčením začínať vôbec. Viac sa dozviete v sekcii Chemické zloženie.

Chemické zloženie
Čo je acenaftén, o akú chemickú látku sa jedná a prečo jej je v aerosole z HEETS namerané omnoho viac než v dyme z bežných cigariet?

Jedná sa o chemickú látku, ktorá patrí do skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov, bielej, alebo svetlo žltej kryštalickej štruktúry. Je veľmi málo rozpustný vo vode, ale ľahko rozpustný v tukoch a olejoch.

Acenaftén nie je klasifikovaný ako karcinogén a nie je zaradený do zoznamu škodlivých a potenciálne škodlivých látok (HPHC) identifikovaných príslušnými svetovými zdravotnými úradmi zameranými na ochranu ľudského zdravia, ako je napríklad americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv - FDA, svetová zdravotnícka organizácia - WHO alebo ministerský úrad na ochranu verejného zdravia - Health Canada.

Jedná sa o látku, ktorá bola detekovaná v dyme referenčnej cigarety, avšak v aerosole z IQOS táto látka detekovaná nebola – viď Schallerova štúdia. Hodnota acenafténu , ktorú uvádza Švajčiarska štúdia Auer 2017 publikovaná v JAMA, neodpovedá reálnym hodnotám.  Autor tohoto porovnania použil nepresnú metodológiu, skúmaná replikačná vzorka bola i podľa FDA malá a autor štúdie pokus opakoval len dvakrát. Ďalším sporným faktom je, že porovnávané hodnoty hladín nameraných látok boli merané na neštandardizovanom prístroji, ktorý nameral výsledné hodnoty významne iné než Schaller vo svojej štúdii. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) výsledky švajčiarskej štúdie neuznal - viď dokument FDA briefing minutes, str. 13 a 14, ktorý je dostupný na webovej stránke FDA. Úrad FDA naopak plne akceptoval výsledky doložených meraní v Schallerovej štúdii, kde acenaftén zistený nebol.

Všetky dokumenty žiadosti spoločnosti PMI týkajúce se IQOS podané FDA môžete nájsť priamo na webovej stránke FDA

FDA je kompetentným orgánom zameraným i na kontrolu a povoľovanie predaja tabakových výrobkov. Tento úrad povolil uvedenie výrobku IQOS na americký trh.

Chemické zloženie
Okolie
Zdravie
IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.