Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

C

CRO

Z anglického Contract research organization – je súhrnný pojem pre kontraktné spoločnosti, ktoré svojím výskumným servisom podporujú farmaceutický, biotechnologický a zdravotnícky priemysel. CRO podporujú mnoho aspektov vedeckého bádania – vývoj, vykonávanie a kontrolu štúdií a analýz, dokumentáciu, zastrešujú klinické bádanie a hodnotenie produktov, ich testovanie, revízie dokumentácií a pod. a tým šetria čas a peniaze svojim zadávateľom. Samozrejme podliehajú nestranným právnym úpravám a nariadeniam.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.