Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

D

Decht

Anglicky tar, v slovenčine známy tiež ako tér, je zmes niekoľkých stoviek chemických látok. Ide o hustú olejovitú kvapalinu, s charakteristickým zápachom a tmavou farbou. Tabakový decht vzniká pri horení cigariet, resp. pri spaľovaní tabaku. V e-cigaretách ani v zariadení IQOS a podobných výrobkoch decht nevzniká. Decht obsahuje prevažne látky považované za karcinogénne alebo toxické. Keďže obsahuje toľko rôznych látok, je zložitejšie presne stanoviť jeho škodlivosť len na základe množstva, preto sa tento údaj z cigaretových škatuliek odstránil. Viac v sekcii Chemické zloženie.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.