Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

E

E-cigarety

Alebo elektronické cigarety či vaporizéry. Ide o elektronické zariadenia vyrábajúce aerosól, vizuálne podobný cigaretovému dymu, z kvapalnej náplne všeobecne nazývanej e-liquid. Tieto náplne majú rôzne príchute a obsah, pričom nutne nemusia obsahovať nikotín.

EHTP

Z anglického Electronically Heated Tobacco Product, je kategória zariadení, ktoré slúžia na nahrievanie tabaku oproti jeho spaľovaniu ako pri klasických cigaretách. Spoločnosť Philip Morris International dospelým fajčiarom ponúka hneď niekoľko výrobkov z tejto kategórie, napr. známy IQOS alebo novinku TEEPS. Viac sa v anglickom jazyku dozviete tu.

ERS

Z anglického Exposure Response Study, je rozsiahla štúdia spoločnosti Philip Morris International, ktorá zisťovala, či kompletný prechod dospelých fajčiarov na tabakové výrobky bez dymu, napr. IQOS, vedie k zlepšeniu ich ukazovateľov klinického rizika. Cieľom bolo dosiahnuť obdobné hodnoty týchto ukazovateľov ako u abstinujúcich fajčiaroch.

Európska únia

Expozícia

Odborne miera pôsobenia látky na živý organizmus alebo vystavenie ľudského tela účinkom chemických látok. Ide o celý proces vniknutia látky do tela až po jej transport na konkrétne miesta účinku v organizme.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.