Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

F

Farmakodynamické štúdie (PD)

Hodnotia efekt látok na organizmus, teda ako chemické zlúčeniny pôsobia na telo.

Farmakokinetické štúdie (PK)

Hodnotia reakciu organizmu na chemické látky, akým spôsobom látky telo spracováva, ako sa vstrebávajú, či sa nevyskytujú nežiaduce účinky a pod. V prípade nikotínu tieto štúdie pomáhajú určiť, do akej miery sú alternatívne tabakové výrobky vhodnou náhradou cigariet.

FDA

Z anglického Food and Drug Administration, úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA. Ide o vládnu agentúru Spojených štátov amerických, rezortu zdravia a služieb, ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín, doplnkov stravy, liečiv, kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov a biofarmaceutických a krvných produktov v USA.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.