Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

H

Heat not Burn

Je v angličtine termín používaný pre produkty, ktoré tabak nespaľujú, ale nahrievajú. Takým zariadením je IQOS.

HeatControl™

Ide o technologické riešenie nahrievania tabaku, špeciálne navrhnuté spoločnosťou Philip Morris International na účely produktov ako je IQOS. Táto technológia slúži na nahrievanie pevnej tabakovej náplne priamo z jej stredu pomocou keramickej čepele, potiahnutej platinou a obsahujúcou elektronické senzory, ktoré monitorujú a udržujú konštantnú teplotu.

HEETS

Je obchodný názov pre tabakové náplne vyrábané spoločnosťou Philip Morris International na výhradné používanie so zariadením IQOS. Obsahujú rozdrvené listy výberových typov tabaku vybraných z plantáží celého sveta, ktoré sú obohatené o aromatické zložky a vylisované do rovnomerných tabakových hárkov pre ideálny pomer a rozloženie surovín.

Hmotnostná spektrometria a chromatografia

Spektrometria je metóda analytickej chémie, ktorá sa používa na určenie zloženia vzorky až po zloženie konkrétnych molekúl rozborom pomeru hmotnosti skúmaných častíc k ich náboju. Chromatografia je fyzikálno-chemická separačná metóda, ktorej podstatou je rozdelenie zložiek zmesi vzorky, ktoré rôzne reagujú na pohyb a pokoj v použitej laboratórnej zostave. S využitím tejto metódy je potom možné ľahko určiť presné zloženie skúmanej zmesi látok.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.