Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

I

IAQ

Z anglického Indoor Air Quality, teda kvalita vnútorného ovzdušia.

In vitro štúdie

In vitro je odborný termín, používaný v medicíne, biológii a ďalších príbuzných odboroch pracujúcich s organizmami a ich časťami v umelých podmienkach laboratória, ktorý sa z latinčiny prekladá ako „v skle“. V prenesenom slova zmysle to potom predstavuje vedecké rozbory v skúmavke, Petriho miskách a ďalšom laboratórnom skle, kde je možné niečo pestovať či kultivovať.

In vivo štúdie

Ide o latinský termín používaný v biológii a medicíne. Znamená doslovne „v živom“, myslené teda v živom organizme, ľudskom alebo zvieracom. Termín sa môže týkať tak pokusu, ako aj skutočného priebehu určitého deja alebo choroby v prirodzených podmienkach, napr. pozorovanie organizmov v prirodzenom prostredí.

IQOS

IQOS je alternatíva k fajčeniu tradičných cigariet. Ide o elektronické zariadenie určené na nahrievanie tabaku namiesto jeho spaľovania a vyrába ho spoločnosť Philip Morris International.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.