Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

K

Karcinogén

Je akákoľvek chemická látka, biologický agent (vírus) alebo priemyselný proces, ktorý spôsobuje alebo napomáha rakovinovému množeniu buniek, ktoré vedie k výskytu rakovinových nádorov. Oficiálnu databázu karcinogénov vedie Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá ich tiež kategorizuje podľa miery vedeckých dôkazov o súvislosti medzi vystavením danému faktoru a výskytom rakoviny.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.