Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

L

Laboratórna prax OECD

Ide o zásady správnej laboratórnej praxe pri neklinických štúdiách, ktorých cieľom je zaistiť získavanie dát s vysokou kvalitou a spoľahlivosťou. Tieto harmonizované postupy sú uznávané v krajinách OECD, kam spadá aj Slovenská republika. Pravidlá sa týkajú podmienok, za ktorých sa tieto štúdie plánujú, vykonávajú, kontrolujú, zaznamenávajú, predkladajú a archivujú. Viac dostupné na stránkach Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv tu.

Lítiovo-iónová batéria

Skrátene známa ako Li-Ion batéria. Ide o druh nabíjateľnej batérie bežne používanej v spotrebnej elektronike. Pre svoju vysokú hustotu energie a objem sa výborne hodí do prenosných zariadení. Anóda je vyrobená z uhlíka, katóda je oxid kovu a elektrolyt je lítiová soľ v organickom rozpúšťadle.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.