Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

M

Marker ETS

Alias ukazovatele (cigaretového) dymu v prostredí. Prítomnosť vybraných chemických látok indikuje, do akej miery sú ľudia v okolí vystavení cigaretovému dymu z niečej cigarety, cigary alebo fajky. Vdychovanie takého dymu sa nazýva pasívne fajčenie. Medzi sledované chemické látky patrí napr. solanesol, scopoletin, nikotín, 3-ethenylpyridin a iné.

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC

Z anglického International Agency for Research on Cancer (viac na: https://www.iarc.fr/) je medzinárodná agentúra, ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie. Sídli vo francúzskom meste Lyon a koordinuje výskum príčin rakoviny. Tiež vedie oficiálnu databázu kategorizujúcu rakovinotvorné látky.

Medzinárodné štandardy ISO

Ide o normy vydané svetovou federáciou s názvom Medzinárodná organizácia pre normalizáciu so sídlom v Ženeve. Pojem ISO pochádza z gréckeho výrazu pre „rovnaký“. Organizácia sa zaoberá tvorbou celosvetovo uznávaných noriem ISO a iných druhov dokumentácie vo všetkých oblastiach normalizácie: technické špecifikácie, technické správy, verejne dostupné špecifikácie, dohody o technických trendoch, dohody z pracovnej konferencie priemyslu, pokyny ISO.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.