Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

P

Pasívne fajčenie

K pasívnemu fajčeniu dochádza, keď sú ľudia vystavení tabakovému dymu v prostredí a vdychujú ho, aj keď sami nefajčia.

PLA filter

Z anglického Polylactic acid. Vlákno PLA je polyesterový výrobok z rastlinných materiálov. Je plne rozložiteľný a zdravotne neškodný. V prípade tabakových náplní určených pre zariadenie IQOS ide o surovinu, ktorá pozostáva z najmenej 85 % esterov kyseliny mliečnej, pôvodom z kukuričného škrobu. PLA materiály majú lepšiu odolnosť proti slnečnému a tepelnému žiareniu ako bežné polyestery a ich vynikajúcou vlastnosťou je, že látky, ktoré obsahujú, sú biologicky odbúrateľné.

Platform 1

Je iné označenie pre zariadenie IQOS, s ktorým sa je možné stretnúť na oficiálnych stránkach výrobcu Philip Morris International, www.pmiscience.com

Potenciálne škodlivé látky HPHCs

Z anglického Harmful and Potentially Harmful Constituents. Ide o verejný zoznam škodlivých chemických látok obsiahnutých v tabakovom dyme. Bol ustanovený vládnou agentúrou Spojených štátov amerických, Úradom pre kontrolu potravín a liečiv. K dnešnému dňu obsahuje už 93 látok. Ich zoznam v anglickom jazyku je dostupný tu.

Public Health England

Je britský zdravotný úrad, spadajúci pod tamojšie ministerstvo zdravotníctva, ktorý sa sústreďuje na vedecké bádanie a ktorého cieľom je chrániť a zlepšovať verejné zdravie.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.