Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

R

Rekonštituovaný tabak

Je termín používaný v súvislosti s tabakovými náplňami určenými pre zariadenie IQOS. Vyrába sa tak, že listy tabaku sa jedinečným spôsobom rozomelú a následne späť poskladajú do rovnomerných hárkov pre ideálny pomer a rozloženie surovín. Tieto hárky sa potom zvrásnia a sformujú do tabakovej vložky.

RRP

Z anglického Reduced Risk Products alias „produkty so zníženým rizikom“ je termín používaný spoločnosťou Philip Morris International pre ich výrobky, ktoré sú alebo majú potenciál byť menej zdravotne rizikové pre dospelých fajčiarov oproti pokračovaniu vo fajčení cigariet.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.