Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

T

Tabaková náplň

Je náplň obsahujúca skutočný tabak, podobajúca sa menšej verzii klasickej cigarety a používa sa so zariadením IQOS. V Českej a Slovenskej republike sa na trhu ponúkajú pod obchodným názvom HEETS.

Tabakové nitrozamíny

Sú pre tabak špecifické chemické látky, ktoré sa do ovzdušia uvoľňujú pri fajčení tradičných cigariet, a ktoré sa považujú za jedny z významných karcinogénov obsiahnutých v tabakovom dyme.

Tabakový dym v prostredí

Anglicky známy ako Environmental Tobacco Smoke alias ETS, je kombináciou bočného dymu a dymu, ktorý do svojho okolia uvoľňujú prítomní fajčiari. Pasívne fajčenie teda znamená, že aj keď ľudia sami nefajčia, sú vystavení tomuto druhu dymu a vdychujú ho.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.