Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

V

Vaporizačné produkty

Je rozsiahla skupina elektronických zariadení, ktorá slúži na odparovanie kvapalných, niekedy pevných látok do plynného skupenstva. Existujú rôzne druhy vaporizérov, od veľkých stolových prístrojov používaných na domáce použitie cez menšie, vreckové prístroje. Väčšina vaporizérov je elektrická, poháňaná batériou.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.