Slovníček pojmov

2 3 A B C D E F G H I K L M N P R S T V W

W

WHO

Z anglického World Health Organization, známa ako Svetová zdravotnícka organizácia, založená Spojenými národmi v roku 1948. Je koordinačnou autoritou v medzinárodnom verejnom zdraví.

WOT

Z anglického Whole Offer Test. „Test celkovej ponuky“ hodnotí spôsoby používania daného výrobku spotrebiteľmi pred jeho uvedením na trh. Tento test sa zameriava na študovanie používania výrobku v reálnom prostredí a spokojnosti jeho používateľov, príp. aký je o produkt celkový záujem. Spoločnosť Philip Morris International realizovala tieto testy týkajúce sa zariadenia IQOS spolu v piatich krajinách: Japonsko, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko a Južná Kórea.

IQOS produkuje v priemere o 95% menej škodlivín v porovnaní s referenčnou cigaretou.
Dôležitá informácia: IQOS nie je bez rizika. Obsahuje nikotín, ktorý je návykový.
IQOS tabak nespaľuje, ale iba nahrieva, neprodukuje teda dym, ale paru.
IQOS nemá negatívny vplyv na kvalitu vnútorného ovzdušia.
IQOS treba užívať rozumne a s ohľadom na okolie, obzvlášt potom v blízkosti rizikových skupín.
IQOS poskytuje porovnateľnú dávku nikotínu ako cigarety.

Tabakové náplne, ktoré sa používajú so zariadením iqos, obsahujú nikotín, ktorý je návykovou látkou. Používanie zariadenia iqos preto nie je bez rizík. Najlepším spôsobom ako znížiť zdravotné riziká spojené s užívaním tabakových výrobkov, je úplne prestať tabakové výrobky užívať.